Mäklare och köpare - FAQ

Mäklare och köpare - FAQ

 

 

Föreningens organisationsnummer

769601-6620

Byggår

1926

Adresser

Gotlandsgatan 67 och 69 samt Brännerigatan 7

Föreningens bildande

1996

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt?

Vi äger marken.

Är föreningen en så kallad äkta förening?

Ja

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen?

Värme, vatten och kabel-tv (det analoga utbudet) ingår. Uppvärmning sker med fjärrvärme.

Vad har föreningen utfört för större renoveringar på fastigheten under åren som kan vara värt att känna till och när utfördes dessa?

Fastigheten totalrenoverades 1996, och då byttes samtliga V/A-stammar (både badrum och kök) och elstammar. Även fasad, fönster, dörrar samt trapphus renoverades vid detta tillfälle.

2013 renoverades gården och bjälklaget.

Finns det några planer på att bygga balkonger?

Nej, det finns det inte. Vi får inte lov att bygga balkonger på utsidan av fasaden, och då det på grund av detta inte går att bygga balkonger för alla lägenheter har styrelsen beslutat sig för att inte driva denna fråga. Vi är dock öppna för diskussion om enskilda lägenhetsinnehavare själv vill ansöka om bygglov (inget bygglov finns idag) och koordinera med intilliggande lägenheter. Om detta är aktuellt måste styrelsen kontaktas först.

Vad har föreningen för leverantör av kabel-tv och bredband?

Kabel-tv levereras av ComHem (ingår i månadsavgift) och bredband av Bredbandsbolaget (kan beställas som tillägg via föreningens gruppavtal mot en kostnad på 200 kr/månad).

Hur många lägenheter är upplåtna med bostadsrätt?

47 stycken.

Hur många lägenheter är upplåtna med hyresrätt?

1 styck.

Hur många lokaler finns det i föreningen?

2 stycken. En större källarlokal och en mindre butikslokal i gatuplan dessa uthyres till Däckbutiken Stockholm AB.

Vad finns det för gemensamma utrymmen inom föreningen?

Gård, soprum, grovsoprum med källsortering, tvättstuga (placerad på vinden med 2 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt kallmangel) och vindsförråd.

Har föreningen några parkeringsplatser för uthyrning?

Ja tre stycken på Brännerigatan.

Föreningen tillämpar till dessa att kösystem som alla medlemmar kan skriva upp sig på.

Finns det några obligatoriska sysslor för medlemmarna (trappstädning, snöskottning etc.)?

Vi har två obligatoriska städdagar per år, en på våren och en på hösten. De brukar ta ungefär två timmar i anspråk varje gång. Vi har gemensamt ansvar för skötseln av huset, t ex snöskottning, gräsklippning, städa allmänutrymmen t ex soprummet, byte av glödlampor i trapphuset etc (gäller för allt utom trappstädning, som vi har en städfirma som sköter).

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift?

Ja, vi tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett basbelopp och denna betalas av köparen.

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift?

Ja, vi tar ut en pantsättningsavgift på 1% av ett basbelopp och denna betalas av bostadsrättshavaren.

Anlitar föreningen någon ekonomisk förvaltare?

Ja, föreningen anlitar Nabo Nacka AB, tel. 010-288 00 25. Nabo hanterar vår lägenhetsförteckning och kan även ge information om pantförteckning för föreningens lägenheter.

Accepterar föreningen juridisk person som köpare?

Juridisk person kan godkännas av styrelsen förutsatt att samtliga styrelseledamöter är eniga. Särskilda skäl skall föreligga för godkännande av juridisk person som medlem eftersom styrelsen är angelägen om att ha aktiva medlemmar i föreningen samt att hålla nere andelen icke-kvalificerad användning för att behålla status som äkta bostadsrättsförening.

Accepterar föreningen delat ägande?

Vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@sodersiluetten.se för prövning av detta om det skulle vara aktuellt.

Vart skickar vi överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap/utträde (föreningen eller förvaltaren)?

Båda skickas till föreningen – Brf Södersiluetten, Gotlandsgatan 67, 116 38 Stockholm. Vi vidarebefordrar sedan till vår ekonomiska förvaltare när vi godkänt inträde/utträde.

För frågor angående eventuella planerade hyreshöjningar eller större kommande renoveringar, vänligen kontakta styrelsen på email styrelsen@sodersiluetten.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved